Cách chia động từ theo "Remember (Forget), Regret, Try, Need, Mean, Suggest"

03/06/2014 16:51
Cách chia động từ theo "Remember (Forget), Regret, Try, Need, Mean, Suggest" Chia động từ: Thành phần quan trong nhất trong câu tiếng Anh. Học cách chia động từ và các thành phần cấu trúc câu thường gặp. Một số nguyên tắc căn bản nhất khi chia động từ. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty