Diễn đạt lời hứa trong tiếng Anh

04/06/2014 16:41
Diễn đạt lời hứa trong tiếng Anh "Promise me you'll wait for me, cos I'll be saving all my love for you,", giai điệu lãng mạn nhưng da diết của bài hát Promise me của Beverly Craven thường đưa lại cho chúng ta những cảm xúc thật khó tả cũng như niềm tin tăng lên bội phần như chính Promise. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty