"Lỗ hổng" trong sử dụng thiết bị dạy học Ngoại ngữ

04/06/2014 16:13
"Lỗ hổng" trong sử dụng thiết bị dạy học Ngoại ngữ Giáo viên lắp được trang thiết bị thì sắp… hết tiết học, nhiều trường có thiết bị dạy học Ngoại ngữ nhưng "đắp chiếu" trong kho không sử dụng đến. [ Tìm hiểu thêm ]

Nên nói không với phương pháp dạy học không thiết thực

28/05/2014 15:02
Nên nói không với phương pháp dạy học không thiết thực Nhận xét của người nước ngoài khi nói về tiếng Anh ở Việt Nam hiện nay là: họ nói một thứ na ná tiếng Anh. Với những quan sát và kinh nghiệm thực tế, theo tôi, việc này nếu không được quan tâm để khắc phục, nó sẽ còn mãi và ngày càng tồi tệ. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty