Học tiếng anh trẻ em qua các hình ảnh vui nhộn dễ nhớ dễ học

02/11/2015 18:37
Học tiếng anh trẻ em qua các hình ảnh vui nhộn dễ nhớ dễ học Học tiếng anh là luyện tập cho trẻ em thói quen hàng ngày và nếu được tắm trong không khí tiếng anh, ngôn ngữ tiếng anh của trẻ sẽ được nâng cao. Làm thế nào để trẻ học tiếng anh dễ dàng, dễ nhớ, dễ học [ Tìm hiểu thêm ]

Ngôn ngữ bạn nói có ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ không? (Phần 1)

02/06/2014 17:33
Ngôn ngữ bạn nói có ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ không? (Phần 1) Whorf tuyên bố, ngôn ngữ của thổ dân Mỹ áp đặt lên người nói một hình ảnh về thực tại hoàn toàn khác với ngôn ngữ của chúng ta. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty