Từ nối trong tiếng Anh

03/06/2014 16:47
Từ nối trong tiếng Anh Từ nối là một phần quan trọng trong câu, nó tạo nên logic trong lời nói và câu văn của bạn. Chúng ta hãy cùng học những từ nối thông dụng nhất trong tiếng Anh nhé. [ Tìm hiểu thêm ]

Trẻ em học tiếng Anh

29/05/2014 16:29
Trẻ em học tiếng Anh Học tiếng Anh ngay từ bé còn mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, làm tăng cường kỹ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo, phát triển khả năng phân tích và suy luận logic. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty