10 cách nói "Cám ơn" thông dụng trong tiếng Anh

28/05/2014 23:03
10 cách nói "Cám ơn" thông dụng trong tiếng Anh Ranh giới giữa các "mức độ biết ơn" cũng không rõ ràng lắm, cùng một câu nhưng sử dụng với ngữ điệu khác nhau thì cũng đem lại những hiệu quả khác nhau.Sau đây là những cách nói Cám ơn thông dụng trong giao tiếp [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty