Tiếng Anh cũng có quy luật đánh vần như tiếng Việt?

03/06/2014 16:51
Tiếng Anh cũng có quy luật đánh vần như tiếng Việt? Ai cũng nghĩ, để đọc, viết được một từ tiếng Anh nào đó, chỉ có cách học thuộc cách viết và cách phát âm từ đó. Thực ra tiếng Anh cũng có quy luật phát âm nhưng rất phức tạp và khó học. [ Tìm hiểu thêm ]

Bạn có biết ai là người học nói tiếng anh nhanh nhất và hiệu quả nhất không?

21/03/2014 17:20
Bạn có biết ai là người học nói tiếng anh nhanh nhất và hiệu quả nhất không? Những đứa trẻ không học ngữ pháp để nói được tiếng Anh. Khi chúng nói được tiếng Anh rồi, chúng mới đến trường để được học ngữ pháp. Chúng không học tiếng Anh từ sách giáo khoa. Chúng chỉ sử dụng phương pháp cụ thể và những “quy luật” học tiếng anh rất tự nhiên. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty