Làm thế nào khi không có từ điển???

04/06/2014 16:25
Làm thế nào khi không có từ điển??? Thông thường trong các bài thi, từ mới chiếm 25% bài đọc hiểu và thí sinh không được mang bất kỳ tài liệu tham khảo nào kể cả từ điển. Điều này thực sự là một trở ngại đối với các sỹ tử. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty