Làm thế nào khi không có từ điển???

04/06/2014 16:25
Làm thế nào khi không có từ điển??? Thông thường trong các bài thi, từ mới chiếm 25% bài đọc hiểu và thí sinh không được mang bất kỳ tài liệu tham khảo nào kể cả từ điển. Điều này thực sự là một trở ngại đối với các sỹ tử. [ Tìm hiểu thêm ]

Học ngoại ngữ: Hãy đọc từ điển như một cuốn tiểu thuyết

30/05/2014 23:09
Học ngoại ngữ: Hãy đọc từ điển như một cuốn tiểu thuyết Rất nhiều người khi học một thứ ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ gặp không ít khó khăn với cuốn từ điển "ngồn ngộn" chữ với vài trăm nghìn từ. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty