Vốn từ phong phú - Quan trọng hay không?

28/05/2014 14:58
Vốn từ phong phú - Quan trọng hay không? Bên cạnh ngoại hình và tác phong, người khác còn đánh giá bạn dựa trên từ ngữ mà bạn dùng. Cho dù bạn có là một một thiên tài toán học đi chăng nữa, nhưng vốn từ nghèo nàn sẽ gởi đi thông điệp rằng bạn không được thông minh cho lắm. [ Tìm hiểu thêm ]
giới thiệu về công ty