Tiếng Anh giao tiếp

Lịch các lớp học và sắp khai giảng tại trung tâm

Lịch các lớp học và sắp khai giảng tại trung tâm cho mọi học viên từ 3,5 tuổi đến 16 tuổi

Lớp học

Đối tượng

(Tuổi)

Lịch học

Giáo trình

Học phí

Kỹ năng

Class Kid 1

8t-11t

18h-19h30, thứ 3 và thứ 5

Family and Friends 4

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 2

5t – 6t

18h-19h30, thứ 3 và thứ 5

Friends Starter

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 3

7t-10t

18h-19h30, thứ 3 và thứ 5

Family and Friends 1

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 4

8t-11t

18h-19h30, thứ 3 và thứ 5

Family and Friends 2

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 5

9t- 12t

18h-19h30, thứ 4 và thứ 6

Family and Friends 5 (cuối quyển)

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 6

9t-12t

18h-19h30, thứ 4 và thứ 6

Family and Friends 5 (bắt đầu)

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 7

5t-6t

18h- 19h30, thứ 4 và thứ 6

Supertots 2

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 8

8t-11t

18h- 19h30, thứ 3 và thứ 5

Family and Friends 2

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 9

8t-10t

18h-19h30, thứ 4 và thứ 6

Family and Friends 3

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 10

13t-16t

19h30-21h, thứ 6 và 10h-11h30 chủ nhật

Solution 8

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 11

6t-8t

16h30-18h, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 1

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 12

8t-10t

16h30-18h, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 3

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 13

8t-10t

16h30-18h, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 3

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 14

5t-6t

16h30-18h, thứ 7 và chủ nhật

Supertots 1

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 15

10t-12t

18h-19h30, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 5

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 16

7t-9t

18h-19h30, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 2

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 17

7t-9t

18h-19h30, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 2

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 18

7t-8t

18h-19h30, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 1

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 19

3t-5t

9h30-11h30, chủ nhật

Finger Print 1

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Class Kid 20

3t-5t

9h30-11h30, chủ nhật và 19h30-20h30 thứ 4

Finger Print 1

960 nghìn/

8 buổi/01 tháng

Nghe nói đọc viết

Lịch học trung tâm ADH

. Lịch các lớp sắp khai giảng

Lớp học

Đối tượng

(Tuổi)

Lịch học

Giáo trình

Học phí

Kỹ năng

Giao tiếp

Cho người đi làm

14h-15h30,chủ nhật

Face to face

Nghe nói đọc viết

Class Kid 21

7t-9t

15h-16h30, thứ 7 và chủ nhật

Family and Friends 1

960 nghìn/8 buổi/1 tháng

Nghe nói đọc viết

.NOTE:Tất cả các học viên mới tham gia học tại trung tâm lần đầu đều được học thử một buổi miễn phí để kiểm tra trình độ và phân lớp phù hợp

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo hotline: 092 303 9990

giới thiệu về công ty