Tiếng Anh cho trẻ em

Nỗ lực học tiếng anh trong 2 năm giúp tôi có nhà tại thành phố

29/05/2014 15:34 Nỗ lực học tiếng anh trong 2 năm giúp tôi có nhà tại thành phố Tôi trưởng thành tại tỉnh Tây Ninh, một trong những tỉnh nghèo của Việt Nam. Những năm học phổ thông trung học. Cuộc sống của tôi rất vất vả và sức học của tôi chỉ ở mức trung bình. [ Xem thêm ]
1  2  
giới thiệu về công ty